logo
联系我们

基地学校

科技俱乐部基地学校

北京市第二中学 

北京师范大学附属实验中学 

   

北京市第四中学 

北京师范大学附属中学 

   

北京四中校友促进教育基金会 

北京师范大学第二附属中学 

   

北京市第五中学 

北京理工大学附属中学 

   

北京市第八中学 

北京景山中学 

   

北京市第十二中学 

北京汇文中学 

   

北京市第十五中学 

北京市陈经纶中学 

   

北京市第十八中学 

北京市中关村中学 

   

北京市第三十一中学 

北京东城区青少年科技馆 

   

北京市第三十五中学 

北京怀柔区第一中学 

   

北京市第四十四中学 

北京市大峪中学校 

   

北京市第八十中学 

河北临城中学 

   

北京市第一〇一中学 

海淀外国语实验学校 

   

北京市第一六一中学 

北京中学 

   

北京市第一六六中学 

北京景山学校朝阳学校 

   

中国人民大学附属中学 

清华大学附属中学 

   

基地学校