logo
联系我们

基地学校

科技俱乐部基地学校

北京市第二中学 

北京师范大学第二附属中学 

   

北京市第四中学 

北京理工大学附属中学 

   

北京市第五中学 

北京景山学校 

   

北京市第八中学 

北京汇文中学 

   

北京十二中学 

陈经纶中学 

   

北京十八中学 

北京市中关村中学 

   

北京三十五中学 

北京东城区青少年科技馆 

   

北京市八十中学 

北京怀柔区第一中学 

   

北京一零一中学 

北京大峪中学 

   

北京一六一中学 

河北临城中学 

   

北京一六六中学 

北京四中璞瑅学校 

 

  

中国人民大学附属中学 

北京景山学校朝阳学校 

   

清华大学附属中学 

北京市海淀外国语实验学校 

 

  

北京师范大学附属实验中学 

北京中学 

   

北京师范大学附属中学 

  

基地学校